Išrinktas naujasis JKK „Kelelis“ vadovas!

Lapkričio 11-oji į Jaunųjų kelininkų klubo „Kelelis“ istoriją įsirašys kaip dar vieno prezidento rinkimų diena. Šios dienos susirinkimo metu ilgametis klubo prezidentas Adolfas Kuzborski pateikė klubo tarybai savo atsistatydinimo iš užimamų pareigų laišką, kuriame buvo rašoma:

„Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bei laiko trūkumą noriu pranešti apie pasitraukimą iš JKK „Kelelis“ prezidento pareigų. Pasitraukimas iš šiuo metu užimamų pareigų nereiškia, kad pasitraukiu iš aktyvios klubo veiklos. Pagrindinė pasitraukimo iš užimamų pareigų priežastis yra naujo prezidento tęstinis darbas. Nežinau, kaip susiklostys mano planai po akademinės veiklos, todėl nenoriu, kad mano darbo pabaiga būtų staigiai nutraukta. Planuoju dirbti su naujuoju prezidentu dar bent puse metų, kol pastarasis apsipras naujose pareigose. Sieksiu, kad mano pradėti darbai būtų tęstiniai ir teiktų naudą klubui.

Šie keturi metai, iš kurių tris buvau klubo vadovas, man suteikė labai daug patirties, sutikau labai daug nuostabių žmonių. Su daugeliu tapome gerais draugais. Tikiuosi, jog ir toliau klubo veikla tik stiprės bei plėsis. Ačiū visiems, kurie buvote ir esate kartu.“

Susiklosčius tokiai situacijai JKK „Kelelis“ tarybai neliko nieko kito kaip tikrinti tarybos narių kvorumą, kelti kandidatus ir rinkti naują vadovą. Susirinkimo metu dalyvavo aštuoni iš devynių tarybos narių.

Į prezidento postą kandidatavo trys nariai: Linas Alesius, Lorenas Pilionis ir Ignas Vasiliauskas, buvo vykdomi net du balsavimai, nes pirmojo slapto balsavimo metu buvo lygiosios. Pakartotinio balsavimo metu klubo prezidentu tapo pirmo kurso kelių ir geležinkelių inžinerijos studentas Ignas Vasiliauskas.

JKK „Kelelis“ dėkoja Adolfui Kuzborskiui iš indėlį į klubo veiklą, pastangas, už optimizmą net pačiose juodžiausiose situacijose, vadovaujant šiam žmogui klubas visada ėjo pirmyn, buvo sudaryta tvirta ir stabili komanda nepaisant narių kaitos.

Naujajam prezidentui taryba linki išlaikyti tęstinumą, kelti mūsų klubą vis aukščiau ir, žinoma, sėkmės! Nes mes visada buvome ir liksime viena didelė šeima.