Už kadro

Kelininkų himnas pilki keleliai

Pilki keleliai dulka, pilki keliai,
Prie jų berželių pulkas, žali beržai.

O, kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs.
Kur tas kelelis ilgas mane nuves?

Tai rausta putinėliai, tai putinai,
Tai laukia motinėlė seniai, seniai…

O, kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs.
Kur tas kelelis ilgas mane nuves?

Skubėkit, vieškelėliai, laukais toli…
Šlamėkit motinėlei, beržai žali.

O, kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs.
Jau greit kelelis ilgas namo parves.

(S. Žlibino ž.) pilki keleliai

Jaunųjų kelininkų ansamblis „Kolbelė“ – Baladė apie tą, kuris baltą šalmą nešioja

Žiba žiba baltas šalmas ant didžios makaulės
Ten jis ne šiaip sau atsirado
Ten jis ne šiaip sau atsirado
Ten jis saugo didžią galvą

Tvirtos rankos aštrus protas
Kelininkas – kelininkas ne šprotas!
Moka jis kastuvą valdyti
Moka ir žodį pasakyti
Moka kelią pastatyti.

Pakartot rokenrol pakartot rokenrol
Pakartot rokenrol pakartot rokenrol

Pakartot… Pakartot… nuo pradžiųųų!!

Tvirtos rankos aštrus protas
Kelininkas – ne šprotas!
Moka jis kastuvą valdyti
Moka ir žodį pasakyti
Moka kelią pastatyti.

Kelią pastatyti.
Kelią pastatyti.
Kelią pastatyti.
Kelią pastatyti.

(2016 -03-18)
Orginali versija: