Apie mus

Jaunųjų kelininkų klubas palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis, asociacijomis ir klubais; organizuoja kasmetines Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų – kelininkų ir geležinkelininkų šventes; rūpinasi studentų praktikos organizavimu kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, priežiūros įmonėse; organizuoja klubo narių stovyklas. kelininkai

Pagrindiniai klubo tikslai – vienyti jaunuosius kelininkus programiniams ir konkretiems sumanymams įgyvendinti, padedant jiems integruotis į gamybines su kelių tiesimu susijusias įmones; domėtis naujausiomis technologijomis automobilių ir geležinkelių kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, remonto, priežiūros, saugaus eismo, aplinkos apsaugos srityse, sekti šių technologijų taikymą Lietuvoje, jų pasiteisinimą. kelininkai

Mes LinkedIn
Mes Facebooke kelininkai