Išrinktas naujas JKK „Kelelis“ prezidentas

Gegužės 28 d., pirmadienį, vykusiame uždarame Vilniaus Gedimino technikos universiteto Jaunųjų Kelininkų Klubo „Kelelis“ tarybos susirinkime, buvo patvirtintas Andriaus Žolyno atsistatydinimas iš prezidento pareigų. Susirinkimui pirmininkaujant A. Žolynui, pagal visus klubo nuostatus, buvo išrinktas naujas prezidentas – Adolfas Kuzborski. Taip pat patvirtintas naujas tarybos narys Gvidas Stasytis bei toliau viceprezidento pareigas einantis Dovydas Skrodenis.

Taigi, dabartinei tarybą priklauso: Dovydas Skrodenis, Rūta Akučkaitė, Dovilė Auželytė, Mindaugas Barkauskas, Gintarė Jenciūtė, Povilas Motūza, Gediminas Urbonas, Gvidas Stasytis, Mantvydas Strumskys.

Naujai išrinktas prezidentas, A. Kuzborski, susirinkimo metu pristatė savo siekius tolimesnėje klubo veikloje, išreiškė viltis, jog JKK „Kelelis“ tarybos nariai padės įgyvendinti visus tikslus, nes naujo prezidento teigimu: „Tvirta komanda gali pasiekti visus užsibrėžtus tikslus.“

Tikimės, jog naujojo prezidento darbai ir toliau stiprins JKK „Kelelis“ klubą, bei tenkins visų klubo narių viltis.

JKK „Kelelis“ informacija