Patvirtinta naujoji Kelelio vadovė

Spalio 4 dieną įvyko oficialus tarybos pritarimas naujosios klubo prezidentės kandidatūrai. Pasibaigus kadencijai, ankstesnis prezidentas Ignas Vasiliauskas nusprendė nekandidatuoti antrą kartą. Atsistatydinimo laiške tarybai buvo rašoma:

„Aktyvi veikla šioje organizacijoje davė kur kas daugiau nei tikėjausi. Norėčiau trumpai peržvelgti pastaruosius 3 metus, kuomet truko mano kadencija.

Prezidentu tapau 2014 metų rudenį. Tuo metu buvau I -ame kurse. Nors ir nebuvo lengva, bet pirmaisiais metais visas šventes puikiai suorganizavome, tiek Kelininkų dienas, tiek klubo gimtadienį. 2015 metais pradėjome vykdyti saugaus eismo akciją „Neužgesk“. O kur dar nemažai smulkesnių renginių ir akcijų, kuriuose dalyvavome kaip svečiai – medelių sodinimas su LAKD specialistais, VGTU boulingo turnyras, saugaus eismo klasė.

Antrieji metai buvo paprastesni, juos pasitikau sukaupęs šiek tiek patirties, labiau susidirbęs su komanda, todėl atėję renginiai įvyko sklandžiau. 2016 metais gavome daug pasiūlymų prisidėti prie didesnių ir mažesnių renginių ir projektų tokių kaip – Saugaus eismo memorandumas, „Šioje šalyje nėra vietos šešėliu“. Taip pat bendromis jėgomis dabartinė taryba su pirmuoju Kelelio prezidentu ir taryba suorganizavome istorinį tarybų ir prezidentų susitikimą Kelių muziejuje.

Nors 2016 rudenį buvau išvykęs studijuoti į kitą šalį, kelelio komanda pakartojo žuvusiems kelyje atminti akciją „Neužgesk“.

2017 metų pirma pusė buvo ramesnė – tiek Kelelio gimtadienis, tiek Kelininkų dienos įvyko sklandžiai. Į Kelelio narių gretas įsiliejo nemažai naujokų, kurie entuziastingai padėjo seniesiems nariams įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Laikas praleistas kartu su jaunaisiais kelininkais nebuvo praleistas veltui -iššūkiai neleido stovėti vietoje ir kartais varydavo stresą, bet tai ilgainiui tapo įprasta. Kaip žmogui, buvimas prezidento pareigose, man suteikė galimybę tobulėti greičiau nei įmanoma. Įvairiose situacijose stengdavausi pasielgti kaip įmanoma teisingiau. Žinoma, pradžioje patirties stygius darydavo savo.

Mano kadencija jau pasibaigė. Todėl nusprendžiau nekandidatuoti antrajai kadencijai. Naujajai prezidentei palinkėsiu dažniau kliautis savo komanda, nors kiek pažįstu Dianą – ji tą puikiai supranta ir žino.“

Taryba vienbalsiai pritarė naujosios prezidentės kandidatūrai. Senieji nariai džiaugiasi, jog sklandus pareigų perdavimas naująjai prezidentei ir jos komandos motyvacija leis tęsti pradėtus darbus bei įgyvendinti naujas idėjas.