Padėka buvusiems tarybos nariams

Paskutiniojo JKK „Kelelis“ tarybos susirinkimo metu, apie savo pasitraukimą, iš klubo tarybos, pranešė ilgamečiai ir daug klubo veikloje nusipelnę nariai: Mantvydas Strumskys, Povilas Motūza ir Gediminas Urbonas. Dėkojame klubo nariams už darbą taryboje, bendradarbiavimą ir pagalbą, įgyvendinant klubo idėjas bei tikslus. Tikimės, kad mūsų ryšiai nenutrūks ir Jūsų žinios bei patirtis padės tolimesnėje klubo veikloje.
Gero Jums kelio!