Kaip įstoti į jaunųjų kelininkų klubą „Kelelis“?

Jums tereikia studijuoti kelių ir geležinkelių inžineriją arba miestų inžineriją. Pasidomėti ką veikia JKK „Kelelis“ ir jei jums įdomu, smalsu ir norite sudalyvauti organizuojamuose renginiuose – akcijose ar įvairiose išvykose į kelių įmones, taip labiau susipažįstant su savo specialybe iš praktinės pusės, ateikit, užsiregistruokit į klubą.

Jums reikia užpildyti prašymą, kurį rasite čia, bei anketą, kurią rasite čia.

Viską užpildžius nunešti į 2416 aud., Miglei ir susimokėti stojimo mokestį. Taip jūs tampat klubiečiais.

Jei turit kokių nors klausimų, rašykit:taryba@kelelis.lt , andriuszolynas11@yahoo.com .